Walmark România

Regulament campanie promoțională "Prostenal 25% reducere"

Regulamentul campaniei promoționale „-25% pachet promo Prostenal Perfect 60 tbl + Prostenal Test în farmaciile Sensiblu” 

Perioada promoției: 1 iunie - 31 Noiembrie 2016

1. – Organizatorul și Regulamentul

Campania „-25% pachet promo Prostenal Perfect 60 tbl + Prostenal Test în farmaciile Sensiblu” este organizată și desfășurată de către Walmark Romania S.R.L.(în parteneriat cu Sensiblu) cu sediul în București, Strada Fecioarei Nr. 7, sector 2, București, România înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4669/1997, CUI R9518767, reprezentată, în conformitate cu atribuțiunile statutare ale acestuia, de către Ana Maria Mironescu, în calitate de Administrator, denumită în continuare Organizatorul.

Participanții la această campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament al Campaniei (denumit în continuare Regulamentul).

Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil oricărui solicitant, sunând la numărul de telefon 0800 800 279 (număr cu taxare gratuită, apelabil din rețeaua Romtelecom) sau pe site-ul www.prostenal.ro, pe toată durata campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări pe site.

2. – Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

Campania este organizată și se desfășoara în farmaciile lanțului SensiBlu, de pe întreg teritoriul României. Promoția este valabilă în limita stocului disponibil, în perioada 01 iunie - 31 Noiembrie 2016.

Pachetul promoțional poate fi achizitionat și accesând site-urile www.prostenal.rowww.csw.ro și www.eWalmark.ro

3. – Procedura Campaniei

Campania presupune acordarea unei reduceri de 25% la pachetul promo Prostenal Perfect 60 tbl + Prostenal Test cumpărat din farmaciile SensiBlu dar și accesând site-urile www.prostenal.rowww.csw.ro și www.eWalmark.ro

Promoția este valabilă în perioada 01 iunie - 31 Noiembrie 2016.

4. – Descrierea promoției

Clienții farmaciei Sensiblu primesc 25% discount pentru pachetul promo Prostenal Perfect 60 tbl + Prostenal Test

Pachetul promo Prostenal Perfect 60 tbl + Prostenal Test cu reducerea de 25% poate fi achizitionat și accesând site-urile www.prostenal.rowww.csw.ro și www.eWalmark.ro

5. – Dreptul de participare

Campania este valabilă pentru toate persoanele fizice, clienți ai farmaciei Sensiblu, dar și pentru persoanele fizice care accesează site-urile www.prostenal.rowww.csw.ro și www.eWalmark.ro.

6. – Responsabilități

Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru: 
- achiziția produselor Prostenal Perfect 60 tbl. și Prostenal Test în afara perioadei de promoție specificată mai sus 
- erorile de sistem, orice alt viciu sau probleme cauzate de serviciile altor terți 
- achizițile de Prostenal Perfect 60 tbl și Prostenal Test din alte farmacii

Eventualele contestații vor fi luate în considerare doar depuse în scris pâna la data de 20.08.2016 pe adresa Walmark Romania, OP 10, CP 3, București sau pe adresa on line office@walmark.ro

Orice contestații depuse după această data vor fi respinse ca tardiv depuse.

7. – Taxe si impozite

Organizatorul Campaniei nu este răspunzator de plata taxelor, impozitelor sau altor obligații financiare ale consumatorilor legate de achizițiile de produs din farmacii.

8. – Litigii

Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, instanța competentă este cea de la sediul organizatorului campaniei.

9. – Încetarea campaniei

Campania promoțională va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului. Campania este valabilă în limita stocului disponibil.

10. – Regulamentul oficial

Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat pe site, la începutul campaniei. Regulamentul de participare este disponibil oricărui solicitant pe toata durata promoției, sunând la numarul de telefon 0800 800 279 Walmark Romania SRL, cu sediul în Str. Fecioarei nr. 7, sector 2, Bucuresti, România, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J40/4669/1997, având Codul Unic de Inregistrare R9518767, sau pe site-ul www.prostenal.ro. Prin participarea la această campanie promoționala participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

Înapoi la noutăți

Alte știri Walmark